Almedahls

Almedahls är ett av de äldsta företagen i västra Sverige, och har utvecklat och tillverkat textildesignprodukter i generationer.

Hans H. Wesslau från Göteborg fick 1838 tillstånd från ”Kungliga Majestets och Rikets Commerce-Collegium” att etablera och driva en textilfabrik för linnetyg.

1846 utvidgade han och förvärvade mer utrustning och etablerade en ny verksamhet i en dal strax utanför Göteborg. Företaget är uppkallat efter grundarnas dotter ”Alma” som dog i mycket ung ålder och företagets plats i en dal (”dal”) – alltså; Almadals.

Senare byttes namnet till Almedahls och området är sedan länge inkluderat i Göteborgs stad och denna stadsdel är den dag i dag uppkallad efter företaget; Almedal.

Alla produkter visas...

Det finns inga fler sidor att hämta