Erkers Marie Persson
(f.1954 i Stockholm)

Erkers Maries första utställning i Tällberg, Leksand 1977 blev något av en födelse för hennes vidare måleri. De påföljande åren studerade hon dalahistorik och ägnade sitt måleri åt folklivsskildringar och interiörer i sitt älskade Dalarna.

Sedan 1987 återfinns hennes nationalromantiska målningar årligen i Sverigealmanackan. Motiven skildrar årstider, landskap, människor och stämningar från olika delar av Sverige. Hennes högst personliga bildkompositioner utstrålar en säregen värme. Målarstilen befinner sig i gränslandet mellan naivism och naturalism.

1988 utkom Erkers Marie med sin första barnbok, som sedan resulterat i ytterligare tre stycken. Den fjärde boken resulterade i en familjemusikal i Dalhalla. Även i författarskapet har hon lyckats förmedla den speciella värme som avspeglar sig i målningarna.

År 2000 började Erkers Marie även skulptera figuriner, med stor framgång. Hela Erkers Maries produktion är präglad av hennes egen oefterlikneliga stil.

Alla produkter visas...

Det finns inga fler sidor att hämta